Home

Rókus templom miserend

Nyitvatartási idő - Szent Rókus Plébáni

Általános miserend: Hétfő - péntek. délután - 17:00. Szombatonként reggel 8:00 (ezt követően egész nap zárva) vasárnap. 8:00 10:00 (délután zárva) Gyóntatás: Minden hétköznap. 16:30-17:00. Szentségimádás (plébániai): Minden pénteken este 17:45 és 18:45 között. Helyszín: Nagyboldogasszony templom, 1056 Budapest. Kedves Hívek! A járvány miatt nincs szentmise Március 22-tõl templomunkban. Nyitva lesz a templom Vasárnaponként 6:00 órától 18:00 óráig, hétköznaponként 6:00 órától 8:00 óráig Szent Rokus Plebania miserend, imaorak, idopont. - Jún. 16-tól 21-ig nem lesznek szentmisék - Jún. 22 - 7.30-kor, az esti szentmise elmara

A templom képeinek és szobrainak egy részét a hívek, más részét a nővérek ajándékozták. Amikor az újvidéki Mária Neve-templom zárdáját bezárták, a képeknek es szobroknak nem volt helyük, ezért egy részüket a Szent Rókus-templom kapta. A zárda ajándéka peldául a kóruson látható utolsó vacsora témájú dombormű A Szent Rókus Római katolikus templom gótikusan befelé szűkülő főkapuját a Szent Rókus és Szent Péter Krisztus előtt című félköríves dombormű díszíti.A kapu felett nagy színes üvegtáblás rózsaablakon keresztül szűrődik be a fény. A háromhajós templom belső terét a szentély előtt kereszthajó választja ketté, keresztbordás mennyezetének jóleső vizuális.

szegedi Szent Rókus Plébáni

 1. t a plébániához tartozó további templomokat és kápolnákat
 2. A Szent Rókus Kórház Európa egyik legrégebbi, nagy múltú egészségügyi intézménye. Egyike azoknak a kórházaknak, amely megélve két évszázad történelmi viharait máig megmaradt és ma is az ápolás és gyógyítás szolgálatában tevékenykedik és fog tevékenykedni továbbra is az új elvárásoknak megfelelően
 3. Ünnepi Miserend Templomainkban. Szeged Móraváros: Dec. 24. 22.00 óra éjféli szentmise Dec. 25. 10.00 Ünnepi szentmise Templom és közösségi ház bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva. Szent Család vasárnapja. Közzétéve március 25, 2016.

Miserend, imaorák - Szt

Templomunk - Szt. Rókus plébánia Újvidé

Az Esztergom-Budapesti főehgyázmegye templomai, kápolnái listázva, keresési lehetőséggel Pesti Ferencesek Belvárosi Ferences Templomigazgatóság, 1053 Budapest, Ferenciek tere 9. Tel. 0620 373-1580; 061 317-3322; Bankszámlaszám: 11600006-00000000-4068227 A szentély falait és az alkápolna padlóját Mattioni Eszter hímeskő munkái díszítik. A kápolna az 1997. évi LIV. törvény alapján 15 656. törzsszám alatt II. kategóriába sorolt műemlék. 2002-ben a templom külső tartarozására, 2006-ban pedig urnatemető létesítésére kerül sor. Fotó: Thaler Tamá

Magyar Katolikus Egyház Szeged-Csanádi EgyházmegyeSzegedi Esperesi Kerület Szent Rókus Plébánia. Vízjárta és alacsony fekvésű volt a városnak ez a része, melyet Kukoricavárosnak is neveztek.1738-ban pestisjárvány szedte áldozatait a városban.A járványtól való szabadulás emlékére 1739-ben fogadalomból kis kápolnát építettek szent Rókus tiszteletére. 1805-ben. Way: Szent Rókus-templom (372523635) Version #1 Miserend Edited about 5 years ago by Domcsi · Changeset #34272210. Tags. alt_name: Belsővárosi templom: amenity: place_of_worship: building: church: denomination: roman_catholic: name: Szent Rókus-templom: religion: christian Szegedi programok, moziműsor, helyek keresője. Könnyen használható, áttekinthető formában, mobil verzióval és android alkalmazással A templom története: A középkori monostortemplom helyén álló, többször átépített épület a 19. század közepére olyan rossz állapotba került, hogy 1842-ben már új templom építésének tervét vetették fel a bátaszékiek az itt tartózkodó püspöknek Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden betegséget és minden bajt

Szent Rókus kápolnában, a hónap első szombatján: 8.00-kor. Szent Vendel kápolnában, a hónap harmadik szombatján: 8.00-ko Rókusi Plébánia - Szent Rókus Templom Szeged legforgalmasabb villamosa az 1-es, amellyel a Kossuth Lajos sugárúton (amely valószínűleg a legforgalmasabb sugárút, és ezen továbbhaladva az út Budapest felé visz) haladva láthatjuk ezt a templomot. Tehát igen forgalmas helyen van, ráadásul a buszállomástól sincs messze

Szent Rókus Római katolikus templom , Szege

A gótikus templom belső tere igen értékes, s különböző stílusjegyek nyomait viseli. A főoltáron Árpád-házi Szent Erzsébet, a FVR védőszentjének faragott szobra látható. Körülötte Molnár C. Pál festményei - melyek cserélhetők (advent, nagyböjt témáját, valamint Szent Erzsébet életét ábrázoló képek) A csécsi templom A helyi római katolikus plébánia a templommal együtt már 1333-ban létezett. A Rákóczi-féle felkelés idején, 1703-ban azonban a katolikus templom, a plébánia és a többi egyházi vagyon a reformátusok tulajdonába került annak ellenére, hogy a községben mindig a katolikusok voltak többségben Ez a lista a Magyar katolikus egyház Esztergom-Budapesti főegyházmegyéjének plébániatemplomait sorolja fel. A lista tartalmazza a templom hivatalos nevét, a települést (kerületet) és a templom közismert nevét, valamint a plébániához tartozó további templomokat és kápolnákat Miserend . Templomunk a szentmisék ideje alatt tart nyitva, illetve az urnasírok látogatási rendje szerint. A szentmisék rendje advent idején. Hétköznap: Advent 1. hétfője: reggel 6 óra. Keddtől péntekig: reggel 6 óra. Igeliturgia: Hétfő és szombat reggel 6-kor (kivéve Advent 1. hétfője) Hétvégén: Szombat : 18 óra.

Szeged Rókusi Templom. 116 ember kedveli · 1 ember beszél erről. A templom titulusa: Szent Rókus Anyakönyvezés: 1805-től Plébános: Kretovics László pp. prel. plébáno Czindery Ignác Ferenc kegyúr 1722-ben kapta meg a megbízatást, hogy Atád és környéke kegyura legyen. Egyik feladata volt a templom megépítése. Az ő fia, Rókus, gyerekkorában nagyon beteges volt. Lehet, hogy himlő betegség is erőt vett rajta. Nagyon valószínű, hogy a feketehimlőben megbetegedett és abból kigyógyult Szent Rókus tiszteletére hálából ezért építette. Virágvasárnap, április 14-én a szertartás 9.30 órakor a temesvár-szabadfalui Szent Rókus templom udvarán barkaszenteléssel kezdődik. A szentmise előtt itt gyülekeznek a hívek, majd a résztvevők körmenetben indulnak a templomba. A szentmisét Pál József CSaba megyéspüspök mutatja be Képviselőtestületi elnök: Rókus József A plébániához tartozik: Tatabánya - Szent István templom (misézőhely) A község neve 1947-ig Alsógalla volt. Felsõgalla filiájából 1800-ban alapították újra plébániáját. Mai temploma 1751-71 közt épült. A gyõri egyházmegyétõl 1993-ban került egyházmegyénkhez.

MISEREND A vasárnapi szentmisék a nyári időszámitástól 17 órakor, a szabadkai Szent Rókus templom plébánosa, őszinte elismeréssel szóltak a radanováci vikária kormányzója és egyben Palics plébánosa, Ft. Leist József merész vállalkozásáról, aki a közismerten nehéz gazdasági helyzet ellenére is magára vállalta. A katolikusok közül sokan zarándoklaton vettek részt. Ennek célja az andocsi templom volt, a menet Kisberény felől jött, a hácsiak Gárdony előtt csatlakoztak hozzá. Menet közben egyfolytában imádkoztak és énekeltek. Szent Rókus (1345-1376) francia ferences rendi szerzetes volt GONDNOKSÁG. Majzik Istvánné templom gondnok. 30/324-0719. Kiss Sándor plébánia gondnok. 30/586-5884. Huber János temető gondnok. 30/676-396

Korábbi plébánosok . Varga József 1921-1961. Pesitz József 1962. Sábics Antal 1962-1994. Bergmann János 1994-2005. Földi Tibor 2005-2007. Balázs Imr templom (Szeplőtelen Fogantatás és Szent István király) plébánia 12.Berkes Gyula plébános: Győr-Nádorváros (Szent Kamillus) plébánia Felszentelés: 1984. június 14. Született: Csorna (szárm.: Szany), 1957. október 4. Plébános Győr-Nádorvárosban, 2006-tól kórházlelkész Október 4-én, vasárnap 11:30-kor tartjuk a bodvicai Szent Őrangyalok templom búcsúját. Október 4-én, vasárnap a 16 órakor kezdődő szentmisében Varga László püspök atya kiszolgáltatja a bérmálás szentségét

Szent Rókus-templom Vasárnaponként: 8-kor és 18 órakor Hétfő—szombat: 8.30-kor A plébánia kinevezett káplánja: Hornyák András atya. A plébánia címe Futaki utca 9., telefon: 021/6610-574. Honlap: rokusplebania.weebly.com Kapisztrán Szent János-templom Vasárnaponként 8.30-kor horvát, 10.15-kor magyar nyelvű mis A templom kapuzata és a Mater Dolorosa-szobor copfstílusú (1793), Giovanni Adami alkotása. A mellékoltárok és a szószék barokk, a főoltár rokokó - 1735-1756 között készültek. A szobrokat Steinhauser József alkotta, a mellékoltárképek Huetter Lukács művei A Krisztus Király plébánia Budapesten a VIII. kerületben a Reviczky utca és a Szentkirályi utca sarkán található. A belsőjózsefvárosi plébánia kialakulását hosszú folyamat előzte meg. A Szent Rókus plébánia, amelynek joghatósága kezdetben csak a kórház területére terjedt ki, a nagyobb külső területek hozzácsatolásával egyre jobban igényelte a. Nyári miserend: Kedd, Csütörtök, Péntek és hó első szombatján 19 óra A templom északi szomszédságában emelkedő dombon található a Kálvária szoborcsoportozata közel életnagyságú szobrokkal, öt stációval. Togniola Henrik 1774-76, Hoffer Rókus 1776-80, Togniola Henrik 1780-82, Becker Pál 1882-87, Szabady. Móri templomok. Kapucinus templom és rendház (Móri Szentháromság templom) A kapucinus rendet 1528-ban alapították, mint hatalmas ferences család önálló harmadik ágát. 1574-től engedélyezték a rendnek külföldi terjeszkedést

Szent Péter és Pál apostolok-templom (Baja) | Miserend

A Szeged-Csanádi egyházmegye templomai és kápolná

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) december 1-jén megtartotta téli rendes ülését, amelyre a kialakult helyzetre tekintettel, a júniusi találkozóhoz hasonlóan, videókonferencia keretében került sor - A miserend változásának a lehetősége nincs kizárva! - A Szent Erzsébet Plébánia elérhetőségei: Cirill és Metód u. 11., 21000 Novi Sad. Telefon: 021/466-384. A Szent Rókus-templom (Csak magyar nyelvűek a szentmisék.) - Augusztus 14-én, évközi 20. vasárnap 8 és 18 órakor lesz mise A templom építéséről adataink az 1490-es évek első feléből vannak, 1493-ban ötvös, tartalmazó felépítményeinek fülkéiben állt Szent Sebestyén és Szent Rókus szobra, ezek ma a Nemzeti Galériában láthatók, itt másolatok helyettesítik

Keresztelő Szent János templom (Érsekcsanád) | Miserend

Miserend Gátalján vasárnap és ünnepnapokon: 10 óra Hétköznapokon: Hétfő Kedd 17:00 (télen), 18(nyáron) Szerda 08:00 Csütörtök 17:00 (télen), 18(nyáron) Péntek 08:00 Szombat 08:00 Butin: Minden hónap első és harmadik vasárnapján 13 órától Móricföld: Minden hónap első vasárnapján 15 órátó A település 1287 óta szerepel Békásmegyer néven. A török hódoltság végére teljesen elnéptelenedett A török kiűzése után a Zichy grófok birtokába került, akik németajkú katolikusokkal telepítették be. Az Óbudai plébániához tartoztak. A mai templom helye 1740-ig árkolt temetőhely volt a pestisben elhunytak számára. A temetőt 1778-ban megszüntették. 1756-tól.

Jézus Szíve templom - Paks. Hecz Gábor (20/9104663) Szentlélek templom - Paks. A templom felújítási munkálatai miatt jelenleg zárva. 2021. január 1-től látogatható újra. Sekrestyés: Ledneczki Mihály (20/3881532) Szent Rókus kápolna - Paks. Jézus Szíve plébánia (75/510-566) Szent Vendel kápolna - Pak OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license. Hosting is supported by UCL, Bytemark Hosting, and other partners A templom szentélyének mennyezete csillagbordás, a hajóé, pedig hálóbordás, amely az eredetileg tervezettnél valamivel alacsonyabb.Ez a bordázat csak díszként funkcionál, nem szolgálja a mennyezet merevítését. A hazai ferences templomokra jellemzően a torony a szentély mellett emelkedik fel, így zsolozsmázáskor egyszerűen és egyidejűleg lehet meghúzni a harangot Az egri Főszékesegyház honlapja. Búcsúk Egerben 2015. 08. 02. A Barátok templomában a porciunkula búcsú augusztus 1-jén, szombaton este a 6 órai szentmisével kezdődik, amit 9 órakor keresztúti ájtatosság és éjfélig tartó szentségimádás követ. Vasárnap 6, 8, 9 és 12 órakor lesznek szentmisék A Borromei Szent Károly kápolna (a volt egykori szemináriumi, majd irgalmas rendi kápolna), a Szent Mihály dűlőben lévő Szent Mihály főangyal tiszteletére szentelt kápolna, s a régi Rókus-dűlőben lévő temetőben a váci pestis idejében tett fogadalom megvalósítása kapcsán, gr. Althan

Szent Rókus Kórhá

Szentmise lesz a Rókus kápolnában december 19-én szombaton 8 órakor. Jövő évi naptárak és adventi készülődést segítő kiadványok kaphatók a Plébániatemplomban és a kapucinus templomban is. Bújócska az Istennel . A zsidó nép, a magyarhoz hasonlóan történelme során évszázadokon át elnyomó hatalmak alatt élt A templom középtornyos főhomlokzatát háromtagú főpárkány díszíti. A díszes kőfaragású főkapu felett Szent Rozália, a kórusablak melletti fülkékben Szent Sebestyén és Rókus, míg a felső peremen Szent Péter és Pál apostolok szobra látható Havi miserend. december 31. (kedd) - Január 1. Ezzel egy időben (1752-ben) Káld önálló plébánia rangjára emelkedett. A templom tornya és orgonakarzata 1799-ben Johann Georg a Máriára utaló hajnalcsillagot közrefogó angyalok testtartásával, míg a káldi Szent Rókus nyúlánk alakja a pinkamindszenti Szent Adalbert. Eger-Jézus Szíve plébánia. Település: Eger. 3300 Eger, Maklári u. 91. Keresztelés: 40. Temetés: 38. Tel: 36/517-685. honlap: www.jezusszive.plebania.h A 2020-as év első újszülötteinek egyike a Bajai Szent Rókus Kórházban jött a világra 0 óra 1 perckor: a kisfiú - Trszkits Endre - 3940 gramm súllyal és 53 centiméterrel született, császármetszéssel. Édesanyja mélykúti, a családban Endre az első gyermek. Tovább a cikkhez..

Páduai Szent Antal-templom (Hásságy) | Miserend

Video: Szeged-Móravárosi Szent Kereszt római katolikus plébánia

A Szeged-csanádi Egyházmegye Csongrád megyére vonatkozó pünkösdi miserendjét az alábbi táblázatban olvashatják. MISERENDEK A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE NÉHÁNY NAGYOBB VÁROSÁBAN 2009. PÜNKÖSD CSONGRÁD MEGYE PÜNKÖSD VASÁRNAP PÜNKÖSD HÉTFŐ SZEGED Dóm, Magyarok Nagyasszonya Székesegyház 8.30, 10 (Kiss-Rigó László püspök úr mutatja be), 11.30, 18 10 (Kiss-Rigó. 1972. április 14-től 1972. július 31-ig káplán Adán. Ezt követően 1973. március 28-ig káplán a szabadkai Szent Rókus plébánián, majd ezután 1975. augusztus 22-ig ideiglenes kormányzó Palonán. 1975. augusztus 22-től 1990. július 5-ig plébániai kormányzó Palicson, azóta pedig plébános ugyanitt Karácsony vigíliájának szentmiséjét december 24-én kedden, 24 órakor celebrálja Visnyei László káplán. December 25-én szerdán Urunk születésének főünnepén 11 órakor mutat be ünnepi szentmisét Gerendai Sándor esperes, plébános. December 26-án Karácsony másnapján vasárnapi miserend szerint 11 órakor Bélháromkúti apátsági templom (Nagyboldogasszony) Bükkszentmárton ótemplom (Szent Márton püspök) Gilitka kápolna (Szent Anna) Fília: Mónosbél (Nepomuki Szent János vértanú) Bükkszentmárton (Szent Márton püspök) Plébános: Kovács László c. apát, érd. esperes, e-mail: kovacs.laszlo@egriegyhazmegye.h

 1. Fogadalmi templom (Dóm): 15.00 pásztorjáték, 16.00 vigíliamise, 18.00-22.30-ig a templom zárva tart. 23.00 karácsonyi orgonazene, utána a fiatalok karácsonyi színdarabot adnak elő. 0.00 éjféli mise; Alsóváros (Havasboldogasszony-templom): éjféli szentmis
 2. A templom az 1780. évi tűzvész alkalmával megrongálódott, ezt követően építették át a ma látható formájára. A fatorony helyett zömök kőtorony épült a nyugati oldalon, piros kupolával. XVI. Gergely pápa 1844-ben búcsúkiváltságot adományozott a templomnak Szűz Mária ünnepeire
 3. Plébániák (231) Római vagy Görög Katolikus plébániák bemutatkozása, honlapjai, elérhetőségei. Új vendég ajánlása Saját honlap készítés
 4. miserend. rólunk. közösségi élet. A helybeliek a pince-rendszerben és barlangokban próbáltak menedéket találni. A katolikus templom előtt felállított emlékoszlopon a két világháború áldozatainak neve olvasható. Az első világháborúban 54, a másodikban 61 ürömi lakos vesztette életét a fronton. Rókus és Szt.

Budapest-Rókus Plébánia - Virtuális Plébáni

Máriagyűd Siklós része, az itt található kéttornyú, barokk ferences kegytemplom híres zarándokhely. 1964-ben belsőleg, majd 1972-ben külsőleg is megújult a templom. 1970-ben megépült az új plébániaház, melyet 1958-ban pajtából és istállóból alakítottak ki Üdvözlünk mindenkit a Plébánia Facebook oldalán!! Templomunk miserendje: Hétfő: - Kedd: 17:30 Szerda: 17:30 Csütörtök: 17:30 Péntek: 17:30 Szombat: 17:30 Vasárnap: 7:00 és 11:30 Plébánia irodai idő: Hétköznap reggel 8-tól 9-ig és az esti mise után. Elérhetőség: Maklári u. 91. Tel.: 36/517-685 Egyházközségünk lelkipásztorai: Ficzek László plébános Füleczki. Leírás. A régi templom utódaként 2001-ben felszentelt modern, kéttornyú katolikus templom. Híres a Jézus Szíve búcsú, melyen sokan matyóba öltözve vesznek részt A templom búcsúja március l9. Szt. József napjához közelebbi vasárnapon van. A templom melletti Mária Kegytárgymúzeum udvarán a málenykij robotra elhurcolt németek emlékére emelt haranglábon, mely Schriffert Mihály alkotása, egy fölirat nélküli 30 cm alsó átmérőjű harang található Az 1700-as évek derekára újjávarázsolt templom - köszönhető a ferencesek elhivatottságának - 1743-ban került ismételten felszentelésre, és 200 évig, a rend 1950-ben történt kommunista elűzetéséig töretlenül működött.A 40 évig tartó száműzetés hosszú várakozása után a Belvárosi Ferences Templom 1990-ben fogadhatta vissza a ferences rendet évszázados.

A három-boltszakaszos hajóhoz egy-boltszakaszos, belül íves, kívül a nyolcszög három oldalával záruló szentély csatlakozásával épült templom 1749-ben készült el. A főkapu felett Szent Rozália domborművét látjuk, a szélső fülkékben Szent Sebestyén, illetve Szent Rókus szobra áll, míg az oromfal felső párkányán. nyitják ki, Szent Rókus napján. Ilyenkor anyu csak főtt kukoricát tett az asztalra, megsóztuk, és csak azt majszoltuk. A gyerekek dinnyét is ehettek utána, mert valamikor a nyár közepén van ez a fogadalmi nap, kánikulában, de - így mondták - a szabadkaiak ezt a napot akkor is megtartják

Rókus- és Sebestyén-kápolna is. Szt. Rozália szintén jellemzõen pestis-védõszent, ezért feltételezhetjük, hogy a kápolna alapítása az 1730-as évek elején bekövetkezett pestisjárvánnyal volt kapcsolatban A máhomfai templom szentségimádási napja december 3-án (csütörtök) lesz: 10 órakor szentmise és szentségkitétel, 13.00 órakor litánia és szentségeltétel. Szent Rókus, Szent Mihály arkangyal, könyörögjetek érettünk! MISEREND Lentiben: vasárnap: 8:30, 18:30. A templom nyitva áll a hívek előtt napközben, bárki betérhet, hogy imádkozzon szeretteiért, önmagáért, betegekért, egészségügyi dolgozókért. A kritikus helyzetben - a technika vívmányait használva - szeretnék lelki segítséget nyújtani azáltal is, hogy e szent időben elmélkedéseket osztok meg

Way: ‪Rárói Szent Rókus templom‬ (‪370495451‬) OpenStreetMa

 1. Kétszáz éves a Szent Imre herceg templom. November 30-ától, a hívők buzgó részvételével a szentmiséket az új miserend szerint tartják. Augusztus 16.-a Szent Rókus, Doroszlón, a jószágnak dögvésztől való megvédésére fogadott ünnep. A Szentkútnál bemutatott szentmise 9 órakor van
 2. den közösségi alkalom, Szentmise utáni takarítását, különös tekintettel a kézzel gyakran érintett felületekre (például padok, kilincsek, kapcsolók). Szent Sebestyén! Római Szent Franciska! Szent Rókus.
 3. A templom védszentje Szent Rókus. A templom méretei: hossza 51.5 méter, a középhajó 49.8 méter hosszú, szélessége 17.18 méter és 14.65 méter magas. A kereszthajó hossza 26.52 méter, 7.17 méter széles és 15.2 méter magas. A torony 62.65 méter magas. 1959-ben javították ki a tornyot, és 1961-ben újították fel a templom.
 4. Köszöntjük a Tabáni Plébánia hivatalos honlapján!Honlapunk megtekintéséhez kattintson a feliratra
 5. június 23.án, vasárnap,az alábbi miserend szerint ünneplünk: - Plébániatemplom: Szentmise 9 órakor, Szentmise után, Körmenet-Ráckerti templom: Szentmise(olvasott mise) 8 órakor-Előkészületek: - szombaton, 16 órakor várjuk a férfiakat a sátrak összeszerelésére
 6. Szent Anna Plébánia és Egyházközség. 269 likes · 28 talking about this · 4 were here. Római katolikus egyházközség, mely a Szent Anna templom köré szerveződött. Az Egri Főegyházmegyéhez tartozik
Szent Kamillus-templom (Győr) | Miserend

Szent Rókus hitvalló,* Mandic Szent Lipót kapucinus szerzetes,* Szent Bernadett, * Szent X. Piusz pápa,* Kalkuttai Szent Teréz anya, * Boldog Batthyány-Strattmann László szemorvos családapa,* Szent Giuseppe Moscati orvos,* Szent II. János Pál pápa,* Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros,* Isten szolgája Kaszap István, templom.sLink.hu sLink.hu » Kultúra » Vallás Tartalom Miserend. Templomaink. Templomfelújítás. Templomok és gyülekezetek. Budapesti Szent Rókus kápolna. Budapesti unitárius templom. Cinkota Szent Mária Magdolna templom. Csákyligeti Szent József templom.

Miserend, térkép; Hirdetések; Vasárnaptól vasárnapig; Lektorok és zsoltárosok; Gyermek és ifjúsági programok; Lelkiségi és imacsoportok; Az óvárosi Ferences templom történet Káplán Zalaapátiban 1969-71, Siófokon 1971-74, Kaposváron 1974-76, plébános Pusztakovácsi-Somogyfajszon 1976-81, betegszabadságon 1981-82, kisegítő Bp.-Szent Rókus plébánián 1982-96, plébános Bp.-Budafok-Felsővárosban 1996-2010. Nyugállományban 2011.01.01-től. Városmajori Plébánián kisegítő 2011.02.01-től

Római Katolikus Templom - Rókus Kápolna Eger, Templom Az egykori Rókus temető keleti végén, az almagyari domb délkeleti magaslatán álló, egyhajós fogadalmi kápolna a pestisjárvány után 1709-14 között épült. Szent Jakab apostol Szentmise: Nyári miserend: szerda 19:00, péntek 19:00, vasárnap 9:30 Téli miserend: szerda. Az ő szobrán kívül Szent Sebestyén és Szent Rókus, valamint angyalok szobrai díszítették. A főoltár kövét Klobusiczky Ferenc szentelte fel. A másik két oltár is alkalmas volt misézésre. A templom hajójában kétoldalt 26 pad volt, nagy részüket 1781-ben már régiként tüntették fel Szeged piarista templom miserend Szegedi piarista templom - Home Faceboo . Szegedi piarista templom, Szeged. 641 likes · 86 talking about this · 155 were here. 2001 óta működő római katolikus templom a rókusi plébánia területén See more of Szegedi piarista templom on Faceboo Rókus kápolna 1740-ben a fél évig tartó pestis járvány a váci lakosság tizedét pusztította el. 385-en haltak meg. Egy év múlva Althann Mihály Károly püspök emeltetett kápolnát a betegek védőszentje, Szent Rókusnak ajánlva, közadakozásból A VÁCI RÓKUS KÁPOLNA BÚCSÚJA - PROGRAMOK Augusztus 16. szerda: 18:00 óra a Rókus kápolna búcsúja. A kápolna új keresztjének megáldása után Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök celebrál szentmisét a Fehérek templomában . Váci Egyházmegy

Miserend; Kapcsolat. Köszöntő Szent Rókus és Sebestyén templom (Sziget) Január 10. Szent Anna templom (Szabadhegy) Január 11. Jézus Szíve templom (Gyárváros) Január 12. Szent Imre templom . Január 13. Szentlélek templom . Január 14. Szentháromság templom (Révfalu ÚJ KERESZTET ÁLLÍTOTTAK A VÁCI SZENT RÓKUS KÁPOLNÁNÁL - HÍREINK Augusztus 16-án ünnepi búcsúi szertartás keretében Dr. Beer Miklós megyéspüspök és Csáki Tibor plébános Vácott felszentelte a Szent Rókus-kápolna új, immáron az épület előtti térségen felállított köztéri keresztjét. Váci Egyházmegy

Nepomuki Szent János-templom (Dunabogdány) | MiserendUrunk színeváltozása-templom (Győr) | Miserend

Mustos atya távozása után átvette a passaic-i Szent István R. K. Magyar Templom vezetését. 2017-ben - az amerikai állampolgárság megszerzése után - plébánossá nevezték ki. 2017. december 23-án köszönt el közösségünktől, amikor is súlyos betegségét kezeltetni szülővárosába, Nagyváradra utazott, ahol 2018 Kőbányai Szent László Templom és Plébánia 1102 Szent László tér 25. Tel/Fax: 06-1 260-2462 Email: info@szentlaszlo.ne XV.sz. 60-as éveiben megkezdődött egy háromhajós gótikus templom építése közvetlenül a Szűzanya kápolnája mellett. Kibírták a svédek 1655-ös ostromát a Szent Rókus Bástya falai és az egész, 1631-1636-ból származó fennmaradt erőd. Miserend Bazilikában: vasárnapon és ünnepnapokon: 5.30, 6.30, 8.00, 9.30, 11.

 • Kanada lakossága 2020.
 • Grillezett polenta.
 • Kawasaki versys 650 specs 2010.
 • Új ispotály lakópark debrecen.
 • Honda fórum.
 • Konyhai világítás praktiker.
 • Egerszalók fürdő nyitvatartás 2020.
 • Green Lantern Corps 2020.
 • Safety amerikai foci.
 • Cukraszkellek tatabanya.
 • Japán vezeték nevek.
 • Etyek ingatlan árverés.
 • Suzuki bandit 600 bontott alkatrészek.
 • Hány éves edward cullen.
 • Egészséges életmód gyerekeknek.
 • Mugabe.
 • Adok veszek országos.
 • Hullamos papagaj van eladó debrecenben.
 • Live aid list.
 • Róka tenyészet.
 • Yamaha T Max 500 2001.
 • Jordan kosárlabda ár.
 • Lóverseny eredmények kincsem tuti.
 • Citroen bontó zala megye.
 • Bfl s1 jelentése.
 • Zuhanyzós fürdőszoba ötletek.
 • Jénaiban sült csirkemell.
 • Nori lap auchan.
 • Szerves szóösszetétel.
 • Hosszúsági körök.
 • Adobe Illustrator Online.
 • A sózás hőmérséklet.
 • Cc passat 2010.
 • Pintér béla éneklő város.
 • Koraszülött légzészavar.
 • Modern család 1 évad videa.
 • Vörösboros marhapörkölt kalória.
 • Családi autók állami támogatással.
 • Sagrada Família ticket.
 • Nolicin forum.
 • Al Bano.